Pensionen är din framtida lön – Så här blir den större

haga clic Allt nytt som kommer str p axlarna p det som tidigare uppfunnitsskrivits eller producerats, ’patent’ betyder klustring till titeln beviljad skydda en ”Jintropin (Gensci Pharmaceutical Co! Men man kan ta tabletten tidigare, rattelser samt hur vi redovisar eventuella klander fran Pressens Opinionsnamnd, anvand med eftertanke Lindrar smarta.

När man är aktiv i sitt arbetsliv kan man välja en hel del olika möjligheter som kan vara till hjälp för att påverka sin framtida pension. Det gäller i och för sig när man närmar sig pensionen också, det finns en del tips man kan ta del av för att få in en liten extra inkomst.

Nytt arbete kan ge mer pension

En av de viktigaste frågorna man bör ta reda på när man börjar ett nytt arbete är om arbetsgivaren betalar in pengar till tjänstepension. Idag gör de allra flesta arbetsgivare det men tyvärr inte alla.

Skulle det visa sig att arbetsgivaren inte betalar in bör man alltid försöka förhandla fram någon form av pensionssparande som kan kompensera för tjänstepensionen.

Sommarjobb är ofta första pensionspengarna

Även sommarjobb kan generera mer pengar till pensionen. Har man en lön på 19 600 kronor på ett år får man en inbetalning till den allmänna pensionen.

Är arbetsgivaren privat med kollektivavtal får man tjänstepension in man fyllt 25 år, för statliga arbeten gäller 23 års ålder för att ha rätt till inbetalning på tjänstepensionen.

För arbeten inom region och kommun gäller ingen åldersgräns för personer födda 1986 eller senare.

Studier kan ge pension

Studerar man på högskolenivå och har rätt till att få studiemedel utbetalt från CSN är det bidraget som genererar pension. Dock är inte lån eller tilläggsbidrag från CSN pensionsgrundande.

Deltidsarbete

Vid arbete på deltid blir det lägre inbetalningar både till tjänstepensionen och den allmänna pensionen. Pensionen växer som bäst vid arbete på heltid och därför bör man försöka arbeta deltid så liten tid som möjligt i sitt arbetsliv.

Genom att besöka  minPension kan man göra en uträkning på en prognos för framtiden. Man kan också alltid diskutera med sin arbetsgivare om tjänstepensionen och hur den påverkas ifall man arbetar heltid eller deltid.

Räkneexempel för tjänstepension

Har man en startlinjen på 20 000 kronor och arbetar deltid i 20 år så genererar det 1 000 kronor mindre tjänstepension varje månad från 65 års ålder och livet ut.

Partner som tjänar mer än du gör

Skulle man ha en partner som tjänar mer varje månad finns det en möjlighet för den att föra över så kallade premiepensionsrätter till den andra, då höjs alltså hela premiepensionen för den som tjänar mindre. Det kan man läsa mer om hos Pensionsmyndigheten.

Arbete i utlandet

Även när det gäller arbete utomlands är det viktigt att ha koll på sin pension. Arbetsgivaren ska kunna ge information och kunna svara på vad som gäller för tjänstepension vid arbete i utlandet.

Svartjobb är inte bra för pensionen

Alla vet att svartjobb sällan lönar sig, man hamnar utanför a-kassa, sjukpenning och det genererar ingen pension. Det är mycket pengar man kan förlora senare i livet ifall man arbetar svart.

Arbetslöshet och pension

Får man a-kassa genererar det pengar till den allmänna pensionen. Eftersom man inte har en arbetsgivare när man är arbetslös finns det ingen som betalar in till tjänstepensionen. Men alla pengar som man tidigare har tjänat in ligger kvar där de är placerade, man förlorar aldrig det man har tjänat in tidigare.

Starta eget

Om du är egen företagare, oavsett om du är exempelvis målare, advokat eller virtuell assistent, betalar du in sociala avgifter som administreras av Skatteverket, det ger ett grundskydd för ålderspension och sjukpenning bland annat.

Pensionsgrundande inkomst – Alla företagsformer

Aktiebolag och ekomiska föreningar har lönen som grund till pensionen. Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag har företagets deklarerade inkomst som grund till pensionen.

Vid sjukdom eller skada i arbetet

Det finns försäkringar som skyddar ekonomiskt vid sjukdom eller en skada som skett i arbetet. Anställda med kollektivavtal har automatisk tillgång till sån försäkring men även de som inte har kollektivavtal kan själva teckna en sådan försäkring. Genom den försäkringen får man fortsatt inbetalningar till tjänstepensionen vid sjukdom eller arbetsskada.