Bör sparkonto med bindningstid väljas?

vaya aqui Detta lakemedel heter Sildenafil och fungerar exakt likadant som Viagra men tenderar att vara billigare.

Ett sparkonto med bindningstid ger generellt högre ränta än om fria uttag och insättningar får ske. Men nackdelen är att pengarna är bundna under denna tid och därmed inte kan användas eller placeras om för att nå bättre avkastning.

Med bindningstid eller inte?

Om ett sparkonto har bindningstid innebär det att uttag från kontot inte förväntas ske under denna tid. Fördelen med detta är att banken generellt ger högre ränta men nackdelen är att pengarna är låsta.

Generellt går det däremot att ta ut pengar från ett sparkonto med bindningstid men i detta fall kommer en straffavgift behöva betalas. Det kan exempelvis innebära att 1% av sparkapitalet betalas i avgift.

Är målet enbart att få så hög sparränta som möjligt bör alltså pengarna bindas med lång bindningstid och inte tas ut i förtid. Problemet med detta är att pengar är låsta under flera år. Det innebär ett par nackdelar.

Nackdelar med sparkonto med bindningstid

 1. Du vet inte om du behöver dem
  Med fast anställning samtidigt som räntan på bolånet är lågt kan det vara lätt att sätta undan pengar på ett sparkonto och spara till framtiden. Detta med tanken att pengarna inte behöver tas ut under denna bindningstid. Men de ekonomiska förutsättningarna kan ändras rejält under årens lopp.

  Sjukskrivning, arbetslöshet, dödsfall i familjen är livsförändrande händelser som kan påverka familjens totala inkomst. Detta så mycket att det sparade kapitalet kan behöva tas ut, men tas det ut i förtid kan avgiften som måste betalas till och med vara större än intjänad ränta.

 2. Du missar andra räntealternativ
  Den andra nackdelen med att binda kapitalet i ett sparkonto med bindningstid är ränterisken. Om Riksbanken höjer räntan under bindningstiden kommer detta troligtvis återspeglas i högre räntenivåer på bankernas sparkonton. Men de som har sina pengar i ett bundet sparkonto får inte del av denna räntehöjning. Detta eftersom räntan är bunden till samma nivå under hela bindningstiden.

  De som sätter in pengar på ett sparkonto med 5 års bindningstid kan därmed, i teorin, få sämre avkastning under flera år än om de hade haft pengarna på ett rörligt konto där räntenivån kan förändras löpande.

 3. Inflationsproblemet
  En nackdel med sparkonto, oavsett om bindningstid väljs eller inte, är inflationsproblemet. Generellt ger nämligen sparkonto lägre avkastning än inflationsnivån.

  Ett exempel kan visas från 2021. Varje år beräknas KPI (Konsumentprisindex) och beräknad årlig inflationstakt. I augusti var den årliga inflationen beräknad till 2,4 % och i september 2,8 %. Detta kan ställas mot det sparkonto med högst ränta som under 2021 gav 1%.

  De som satte in 10 000 kr i början av 2021 hade därmed 10 100 kr ett år senare. Men samtidigt var inflationen över 2% vilket innebär en reell värdeminskning på insatt kapital. Självklart är det bättre att ha pengarna på ett sparkonto än på ett konto utan ränta.

  Men det är även viktigt att förstå att inflationen i ett land gör att sparkonto inte passar för ett långsiktigt sparande. Köpkraften kommer helt enkelt att minska år från år. Ska pengarna användas inom något år är det ett bra alternativ – i annat fall bör investeringar istället ske i aktier, fonder eller andra investeringsalternativ som tydligare kompenserar inflationen.