Aktiefond eller investmentbolag?

kopa viagra pfizer 00 skickas normalt samma dag fran tryckeriet. Vart kan man vanda sig om man har erektionsproblem.

När det kommer till sparande är det inte lätt att göra ett val – speciellt gällande aktiefonder och investmentbolag. Likheten mellan dessa är att en investering automatiskt blir diversifierad. Med andra ord att en insättning av kapital i någon av dessa investeringsformer innebär investering i flera olika bolag. Men det finns även en rad skillnader mellan dessa sparformer.

Likheten – Diversifieringen

När pengar sätts in i en fond så köps andelar av denna fond. Fonden består av ett stort innehav av olika aktier. Är det exempelvis en ”svensk småbolagsfond” kommer innehavet bestå av aktier i en rad olika svenska småbolag. Tack vare detta minskas risken rejält i förhållande till om hela beloppet hade använts för att köpa en enda aktie.

På denna punkt finns likheten med att köpa aktier i ett investmentbolag. Dessa bolag har som affärsidé att investera i flera olika börsnoterade bolag. De gör därmed analyser av bolagens struktur, ledning och ekonomi varpå de genomför större investeringar. Att köpa en aktie i ett investmentbolag innebär därmed i realitet att man äger en del av dessa tillgångar.

Fördelen med investmentbolag

Både aktiefonden och investmentbolaget har målet att investera så bra att ägarna får god avkastning. Men historien visar att avkastningen har blivit betydligt högre för de som valt att ha investmentbolag i portföljen. Varför?

  • Högre risk – högre chans

Investmentbolag har inte några regler gällande vad de får investera i eller hur diversifierad deras portfölj måste vara. I teorin kan det innebära att de enbart äger aktier i fem bolag. År 2021 fanns det exempelvis ett investmentbolag i Sverige vars innehav till över 50 % bestod av aktier i ett specifikt bolag. Det innebär därmed inte alls samma diversifiering som aktiefonden – då fonder har betydligt fler regler att följa gällande diversifiering.

Det innebär en högre risk – men även en större chans till uppgång. Historiskt har investmentbolag utvecklats betydligt starkare än index vid börsuppgångar men även fallit mer än index vid börsnedgångar. Detta återspeglar alltså den högre risken. Däremot brukar uppgången mer än kompensera nedgångarna. I det långa loppet har alltså en korg av investmentbolag gett bättre avkastning än index.

  • Lägre avgift

När fonder handlas betalas en årlig förvaltningsavgift. Denna avgift är inbakad i priset på fonden vilket gör att de som köper aktiefonder inte alltid reflekterar över hur mycket som egentligen betalas. En person som har 100 000 kr i en fond med förvaltningsavgift på 1,4 % kommer betala 1400 kr per år för detta innehav. Det kan låta som en mindre summa men över flera år blir avgiften stor. Dessutom ”missar” man ränta på ränta effekten på denna summa.

Ett investmentbolag har inte avgifter på samma sätt som aktiefonden. Det som betalas är eventuellt courtage hos aktiemäklaren. Men med dagens låga avgifter går det att betala ner till 1 kr per handelstillfälle. Dessutom tar investmentbolaget en del av vinsten för att betala löner, lokaler, marknadsföring osv. Sveriges största investmentbolag, Investor, anger att några tiondels procent går till dessa kostnader per år. Det är alltså långt under aktivt förvaltade aktiefonder som kostar 1 – 2 %.

  • Investmentbolaget engagerar sig

Det är mycket vanligt att investmentbolagen engagerar sig i sina innehav. Detta exempelvis genom att vara med styrelsen samt rösta för förändringar på årsstämman. På detta sätt kan de även vara med och påverka den ekonomiska utvecklingen för de företag som de är delägare i. Detta till skillnad mot förvaltaren av aktiefonder som inte har detta engagemang.