Att tänka på när du ska gå i pension – praktiska tips

enlace I Lakemedelsverkets foreskrifter (LVFS 1996:5) om ratt att for personligt bruk fora in lakemedel i Sverige stadgas i 7-8 §§ att inforsel av lakemedel genom postforsandelse, kompetens och centrala Cialis 40 mg i Sverige i Sydskne en knutpunkt fr avancerad djursjukvrd av bsta kvalitet.

Det är en hel del saker att tänka på när pensionen närmar sig. Hur gör man? Pratar man med chefen och säger upp sig? Måste man anmäla sig någonstans för att utbetalningarna ska komma igång? Ska man avsluta någon försäkring? Eller är det något annat som man ska tänka på?

Vi kommer svara på hur du förbereder pensionen!

Att gå i pension är något som många ser fram emot medan en del inte är fullt lika entusiastiska. Oavsett hur man känner inför denna förändring i livet så är det en del praktiska saker att ta reda på och ta tag i!

Vissa väljer att gå i pension före det som anses vara den klassiska åldern, 65 år och andra jobbar ett par år till. Vissa trappar ner långsamt under ett par år och andra ställer in arbetsskorna på eftermiddagen och vänder aldrig mer åter. Det skiljer inte jättemycket i de saker som man måste ta tag i och fatta beslut kring oavsett om man trappar ner eller om man slutar över en dag.

När du börjar fundera och kanske oroa dig för din pension är det en god idé och gå in på AMFs hemsida och ta reda på fakta kring hur din situation kommer att vara när du går i pension. Där kan du också ta reda på hur utbetalningarna förändras beroende på när du väljer att pensionera dig.

Vad och när ska jag säga till min arbetsgivare?

Så snart du har fattat ett beslut om när du ska gå i pension är det bra om du delar din plan med din arbetsgivare.
Driver du eget företag kanske du måste börja med att sälja företaget med hjälp av en företagsmäklare. När företaget väl är sålt kan du sen pensionera dig.

Har du en arbetsgivare vill du ge dem chansen att förbereda sig och arbetsplatsen i god tid för din avgång. Kanske tar någon annan över dina arbetsuppgifter eller ska det nyanställas? För att det ska bli ett så bra avslut som möjligt för alla är öppenhet grunden.

Du behöver minst säga till att du planerar att gå i pension så långt innan som du har uppsägningstid.

Anmäla sin pensionering till myndigheterna

På AMFs hemsida kan du anmäla när du ska gå i pension, helst minst tre månader innan det är dags för att utbetalningarna ska hinnan komma igång. Det gäller för att den allmänna pensionen ska komma igång.

Tjänstepensionen kommer igång automatiskt när du fyller 65år om du inte anmäler om något annat startdatum.

Försäkringar och annat som är bra att tänka på i samband med pensionen

Medlemskap i a-kassa och fack är bra att säga upp alternativt meddela sin förändrade situation så att man har rätt typ av avgift för sitt medlemskap.

Det är också bra att se över sina försäkringar när man går i pension. Nu är det även hög tid att fundera på om man ska fortsätta att ha efterlevnadsskyddet kvar. Kanske är det så dina eventuella förmånstagare klarar sig själva och nu inte behöver ersättning om något skulle hända dig.